Vilkår og betingelser

Ansvarsfraskrivelse

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene grundig før du benytter websiden. Ved å benytte denne websiden samtykker du i disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke samtykker i vilkårene, vennligst ikke benytt nettstedet.

Websiden er eiet og blir drevet av ECCO Sko A/S, et selskap som er registrert ifølge lovene i Danmark og med sitt hovedkontor i Danmark. ECCO Sko A/S vedlikeholder websiden for å gi deg underholdning og informasjon. Du kan fritt søke informasjon på websiden. Du kan nedlaste materiale som er vist på websiden kun til ikke-næringsmessig, privat hjemmebruk, forutsatt at du beholder alle merknader om opphavsrett, varemerker og andre eiendomsrettigheter. Du kan ikke på noen måte kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, legge inn, overføre eller distribuere innholdet på denne websiden inkludert tekst, bilder, lyd og video til offentlig eller næringsmessig bruk uten forutgående skriftlig tillatelse fra ECCO Sko A/S.

Materiale på denne websiden:

Du må forutsette at materialet du ser eller leser på denne websiden er beskyttet av opphavsrett, hvis ikke noe annet er oppgitt, og det må bare brukes i samsvar med disse vilkårene og betingelsene. ECCO Sko A/S garanterer ikke at din bruk av materialer på denne websiden ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet ECCO Sko A/S. Bilder er enten eid av, eller brukt med, tillatelse av ECCO Sko A/S. Bruken av disse bildene av deg, eller noen med godkjennelse fra deg, er forbudt, med mindre det er spesielt tillatt ved disse Vilkår og betingelser. All bruk av bilder uten tillatelse kan stride mot opphavsrettslover, varemerkelover, personvern- og publiseringslovgivning, samt kommunikasjonslover og forskrifter.

ECCO Sko A/S iverksetter rimelige tiltak for å ha nøyaktig og oppdatert informasjon websiden. ECCO Sko A/S gir imidlertid ingen garantier eller erklæringer når det gjelder nøyaktigheten av informasjonen. ECCO Sko A/S påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for feil eller utelatelser i innholdet på websiden. Når du går inn på websiden eller søker informasjon på sidene, skjer det på egen risiko.

Hverken ECCO Sko A/S eller andre berørte parter som har vært involvert i opprettelse, produksjon eller levering av denne websiden har noe ansvar for direkte, tilfeldige skader, følgeskader eller skader utover hva som er normalt, som utspringer fra din tilgang til eller bruk av denne websiden. Uten begrensninger i det som er uttalt ovenfor, blir alt innhold på websiden levert "I DEN STAND DET BEFINNER SEG I", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL ELLER AT INNHOLDET IKKE STRIDER MOT TREDJEPARTERS RETTIGHETER.

Merk deg at enkelte jurisdiksjoner kanskje ikke tillater eksklusjon av underforståtte garantier, og i så fall gjelder kanskje ikke alle eksklusjonene ovenfor for deg. Undersøk de lokale lovene der du bor, for å finne ut om det finnes noen begrensninger eller restriksjoner når det gjelder eksklusjon av underforståtte garantier ECCO Sko A/S påtar seg heller ikke noe ansvar, og kan ikke bli holdt ansvarlig, for eventuelle skader eller virus som kan infisere datautstyret ditt eller påføre skader på annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk av eller søk på websiden eller nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller audio fra websiden.

Eventuell kommunikasjon eller materiale som du overfører til websiden via e-post eller på annen måte, blant annet data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er, og vil bli behandlet som, ikke-konfidensiell informasjon som ikke er underlagt eiendomsrett. Alt du overfører eller legger inn kan benyttes av ECCO Sko A/S eller tilknyttede selskaper til alle formål, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, fremleggelse, overføring, publisering, kringkasting og oppslag. Dessuten står ECCO Sko A/S fritt til å benytte eventuelle ideer, konsepter, "knowhow" eller teknikker, som finnes i noe av kommunikasjonen du sender til nettstedet til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som benytter slik informasjon.
Varemerkene og logoene, inkludert blant annet slagord etc. osv., som vises på denne websiden er registrerte eller uregistrerte varemerker som tilhører ECCO-gruppen. Ikke noe av innholdet på denne websiden kan betraktes som at det gis, underforståtte, begrensede eller på annen måte, lisenser eller rettigheter til å benytte noen av varemerkene som vises på denne websiden uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra ECCO Sko A/S, eller andre tredjeparter som eier varemerkene som vises på websiden.

Koblinger til denne websiden

ECCO-gruppen har ikke gjennomgått og vurdert alle nettstedene som er koblet til denne websiden og er ikke ansvarlig for innholdet på andre nettsteder eller nettsider som kan være koblet til denne websiden. Din kobling til mulige andre sider eller andre websider skjer på egen risiko.

Koblinger til andre websider

Denne websiden kan inneholde koblinger til andre nettsteder som drives av tredjeparter som ikke tilhører ECCO-gruppen. Slike koblinger blir angitt kun for at det skal være bekvemt for deg. ECCO-gruppen kontrollerer ikke slike nettsteder og er ikke ansvarlig for innholdet på disse. Det forholdet at denne websiden inneholder koblinger til andre nettsteder betyr ikke at ECCO-gruppen godkjenner, støtter eller anbefaler de aktuelle nettstedene eller antyder noen tilknytning til dem som driver nettstedene.

ECCO-gruppen fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, når det gjelder nøyaktighet, lovlighet eller gyldighet av noe av innholdet på alle andre nettsteder og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap, personskader, krav, erstatningskrav eller skader av noe slag som følge av nettsteder som drives av tredjeparter eller innholdet på slike, som det fås tilgang til, direkte eller indirekte, via koblinger på denne websiden.

Revisjon av disse Vilkår og Betingelser

ECCO-gruppen kan når som helst revidere disse vilkårene og betingelsene ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av alle slike revisjoner og må derfor regelmessig besøke denne nettsiden for å gjennomgå de oppdaterte vilkårene og betingelsene som du er bundet av.